SOCIALFÖRVALTNINGEN

 

Socialförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Socialförvaltningen verkställer socialnämndens uppdrag inom funktionshinderomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, integration och äldreomsorg. Inom socialförvaltningen har vi en gemensam värdegrund i vårt arbete och alla våra medarbetare ska bidra till att hålla den levande så att vår verksamhet utvecklas med fokus på våra brukare.

Vi har många stolta och engagerade medarbetare som ger service, omsorg, omvårdad och rådgivning till cirka 2800 personer runt om i Säffle kommun. Vi arbetar också med olika förebyggande insatser för våra invånare.

Söker du ett spännande, givande och utmanande arbete är det här platsen för dig!
 

FÖLJ OSS

 

VILL DU JOBBA SOM VIKARIE INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN?

Vi söker undersköterskor, vårdbiträde, behandlingspersonal och boendestödjare som är intresserade av att arbeta som timvikarie vid behov inom äldreomsorgen, funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin.

Som timanställd bemannar du vid korttidsfrånvaro och du anger själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta. Som timanställd har du ingen fast placering utan kan få arbeta på olika enheter i hela Säffle kommun.

Är du intresserad av att jobba som vikarie hos oss?
Lämna en intresseanmälan här.

SÖK LEDIGA JOBB INOM SOCIALFÖRVALTNINGEN

För tillfället finns inga lediga tjänster

 

 

 

 

Säffle kommun

Kanaltorget 1

661 80 Säffle

E-post: kommun@saffle.se

Telefon: 0533 - 68 10 00