Tillbaka

160816_ESSfoto_SaffleKommun-107-web.jpg

Heltidsarvoderat familjehem/ jourhem sökes

Socialförvaltningen, IFO

Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.

Beskrivning

Har du mod och tålamod?

Kan du ge kramar och tydliga ramar?

Vill du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

Som familjehem tar du emot barn
som av olika anledningar inte
kan bo med sina föräldrar.

Som familjehem är din uppgift att ge barnet daglig omsorg, en trygg
tillvaro och en bra uppväxt. Du samarbetar nära med socialtjänsten
i din kommun för att säkerställa att barnets behov tillgodoses. Din
insats kan omfatta att hjälpa barnet med skolgången, bidra till att
barnet får hälso- och sjukvård, stötta barnet i kontakten med familj
och vänner, samarbeta med barnets föräldrar samt informera socialtjänsten
om hur barnet har det.

Som jourhem tar du med kort varsel
emot barn som behöver omedelbart
skydd eller stöd för en kortare tid.

Ett barn kan behöva vistas i ett jourhem av olika skäl. Det kan till
exempel bero på att barnets föräldrar brister i omsorgen, missförhållanden
som våld eller missbruk, barnets eget beteende eller att
barnet är ensamkommande och anländer till Sverige utan föräldrar.

Jourhem är en person eller familj som tar emot barn
i sitt hem när socialtjänsten i kommunen behöver
utreda barnets situation. Under tiden som jourhem
kan du få förfrågan om att ta emot ett eller flera barn.
Varje enskilt barn placeras hos dig under en kortare
period. Du kan också ha perioder utan placerade barn.

Som heltidsarvoderat familjehem/ jourhem ska du fortlöpande stå till kommunens förfogande för att ta emot i första hand akutplaceringar av barn eller ungdomar (0-18 år) i sitt hem under en begränsad tid. 

Akuta placeringar sker i väntan på placering i familjehem eller tills dessa att barnet/ ungdomen kan flytta tillbaka till sin familj. Under tiden barnet/ungdomen bor i jourfamiljehem utreder kommunens socialtjänst barnets/ ungdomens behov och situation. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader efter det att barnet/ ungdomen placerats i jourfamiljehemmet. Barnet/ ungdomen ska inte vara placerad i ett jourhem längre än två månader räknat från den tidpunkt då socialtjänstens utredning avslutades om det inte finns särskilda skäl.

Ett avtal tecknas mellan kommunen och jourfamiljehemmet, och jourfamiljehemmet förbinder sig att ta emot 2-3 barn eller ungdomar som behöver placeras.

Kontrakterade jourfamiljehem ersätts med ett arvode, även då inget barn är placerat i hemmet, full omkostnadsersättning utgår när barnet/ ungdomen placeras i hemmet. Geografiskt sett ska jourhemmet inte ligga mer än 10 mil från Säffle centralort.

Kommunerna erbjuder utbildning, handledning och fortlöpande stöd och råd från en familjehemssekreterare.

För att bli godkänd som jourfamiljehem behöver man genomgå en familjehemsutredning. För att inleda en familjehemsutredning krävs bland annat:

  • Att det finns ett känslomässigt utrymme och ett engagemang för att ta emot en ny ung person i sin familj.
  • Att jourhemmet samverkar med socialtjänsten, biologiskt nätverk samt övriga aktörer kring den unge.
  • Att det inte finns tidigare pågående placeringar i hemmet.
  • Utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, socialregister, kronofogden och Försäkringskassan.
  • Referenstagning
  • Att det i familjen finns lediga rum för barnet/ ungdomen.
  • Att en person i hushållet kan vara hemma på heltid.

Personlig lämplighet är avgörande och viktigt för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.

Kvalifikationer

Särskild utbildning krävs inte. Personlig lämplighet är avgörande. Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande.

Villkor

Löpande rekryteringsprocess

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Säffle
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2024/70
Kontakt
  • Åsa Anjou, enhetschef Barn och unga, 0533-681677
  • Kerstin Belander, avdelningschef IF, 0533-681677
Facklig företrädare
  • Jonas S Larsson, Vision, 0533-681031
Publicerat 2024-06-28
Sista ansökningsdag 2024-08-31

Dela länkar

Logga in och sök jobbet