Tillbaka

Intresseanmälan kontaktperson och familjehem

Logga in och sök jobbet

Funktionsstöd, Vård och omsorg

Vi inom Funktionsstöd, Vård och omsorg arbetar med människor i alla åldrar från barn till äldre.

Är du intresserad av att göra en viktig insats för en medmänniska? Vi söker nu avlösare, ledsagare, kontaktperson och korttidsfamilj till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa samt till äldre personer.

Uppdragen planeras individuellt utifrån varje enskilt beslut och kan därmed ha olika tidsomfattning och syfte. Det är en fördel om du har erfarenhet av personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning utgår och varierar beroende på uppdragets karaktär.

Du ska vara över 18 år. Vid uppdrag för minderårig person behöver du lämna in ett utdrag från belastningsregistret innan anställningens början. 

Individ och Familjeomsorgen:

En kontaktfamilj är en familj som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom några helger i månaden. En kontaktperson ger stöd i vardagen till en ungdom. I ett familjehem bor barn på heltid. För mer information och kontaktuppgifter: https://www.saffle.se/omsorg-och-stod/vill-du-engagera-dig.html 

 

Ansökan:

Observera att detta är en intresseanmälan och därför inte knutet till ett visst uppdrag. Kryssa i de områden du är intresserad av i din anmälan. Om du är aktuell för uppdrag kommer vi att kontakta dig. Du är välkommen att skicka in en kort beskrivning av dig själv samt ditt CV.