Tillbaka

Barn och utbildningsförvaltningen

Jourfamiljehem sökes

Socialförvaltningen, IFO

Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.

Beskrivning

Säffle kommun, Forshaga kommun och Grums kommun söker i samverkan två kontrakterade jourfamiljehem för uppdrag. 

Ett kontrakterat jourfamiljehem ska fortlöpande stå till kommunernas förfogande för att ta emot akutplaceringar av barn eller ungdomar (0-18 år) i sitt hem under en begränsad tid. Den unge kan komma att flytta in med några timmars varsel samt när som helst på dygnet när behov uppstår. 

Akuta placeringar sker i väntan på placering i familjehem eller tills dessa att barnet/den unge kan flytta tillbaka till sin familj.  

Under tiden barnet/ungdomen bor i jourfamiljehem utreder kommunens socialtjänst barnets/den unges behov och situation. En utredning ska vara slutförd inom fyra månader efter det att barnet/ungdomen placerats i jourfamiljehemmet. Barnet/ungdomen får inte vara placerad i ett jourhem längre tid än två månader räknat från den tidpunkt då socialtjänsten utredning avslutades om det inte finns särskilda skäl. 

Ett avtal tecknas mellan kommunerna och jourfamiljehemmet, och jourfamiljehemmet förbinder sig till att ta emot 3 stycken barn eller ungdomar som behöver placeras akut.  

Kontrakterade jourfamiljehem ersätts med ett arvode, även då inget barn är placerat i hemmet, full omkostnadsersättning utgår när barn/en ungdom placeras i hemmet.  

Geografiskt sett ska jourhemmet inte ligga mer än 10 mil från Grums centralort.

Kommunerna erbjuder utbildning, handledning och fortlöpande stöd och råd från en familjehemssekreterare.  

För att bli godkänd som jourfamiljehem behöver man genomgå en familjehemsutredning. För att inleda en familjehemsutredning krävs bland annat:  

  • Att det finns ett känslomässigt utrymme och ett engagemang för att ta emot en ny ung individ i sin familj.  
  • Att jourhemmet samverkar med socialtjänsten, biologiskt nätverk samt övriga aktörer kring den unge.  
  • Att det inte finns tidigare pågående placeringar i hemmet. 
  • Utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, socialregister, kronofogden och Försäkringskassan.  
  • Referenstagning 
  • Att det finns lediga rum för barnen och ungdomarna som tas emot akut. 
  • Att  familjen består av två vuxna personer i hushållet, samt att en person i hushållet kan vara hemma på heltid.

Den personlig lämpligheten är avgörande och viktigt för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.

Kvalifikationer

Särskild utbildning krävs inte. Personlig lämplighet är avgörande. Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande.

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskomelse
Löneform Arvode och omkostnad enligt riktlinjer
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Säffle, Grums, Forshaga med omnejd, högst 10 mil från Grums cantralort.
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/112
Kontakt
  • Kerstin Belander, 0533-681676
  • Pernilla Pettersson, 0555-42260
  • Henrica Liljenzin, 054-172124
Publicerat 2020-12-18
Sista ansökningsdag 2021-05-31