Tillbaka

Specialpedagog

Barn- och utbildningsförvaltningen, Tegnerskolan

I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Vi har en öppen attityd och välkomnar det nya. Vi värnar om varandra och samhällets växtkraft. Vi är kända för vårt goda värdskap och med stolthet säger vi att vi är Säfflebor - så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2026.

Beskrivning

Tegnérskolan är Säffle kommuns enda högstadieskola. Skolbyggnaden renoverades år 2010 och genomgick under 2015/2016 både om- och tillbyggnation. Nu inrymmer den totalt ca 500 elever fördelat på 21 klasser i årskurserna 7-9.

Tegnérskolans vision är "Tillgänglighet för allas rätt att utvecklas". Undervisningen ska anpassas utifrån elevernas behov och personalen har höga förväntningar på att eleverna skall nå goda resultat.

Arbetsuppgifter

Som specialpedagog hos oss är du med och skapar en skola där alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen och där lärandet upplevs som meningsfullt, stimulerande, lustfyllt och tryggt. Du kommer tillsammans med rektor, biträdande rektor, skolsköterska, specialpedagog och skolkurator att ingå i skolområdets elevhälsoteam som ansvarar för elevhälsoarbetet på Tegnérskolan.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara att identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder för, och orsaker till elevernas svårigheter i deras undervisnings- och lärandemiljö. Du kommer även genomföra utredningar av elevers behov av särskilt stöd och analysera elevers svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå samt utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram och extra anpassningar för elever i behov av stöd. På Tegnérskolan jobbar vi aktivt med att varje pedagog ska fokusera på tillgängliga lärmiljöer i sin undervisning och här har man som specialpedagogen en handledande roll gentemot pedagogisk personal. 

Du kommer arbeta nära tillsammans med skolans nuvarande specialpedagog. Vi ser att du har kunskap om barns och ungdomars utveckling och lärande och arbetar utifrån gällande styrdokument,

Utöver detta kommer du att ha en hel del kontakter med skolpersonal, elever, vårdnadshavare och andra i sammanhangen relevanta aktörer.

Kvalifikationer

Sökande ska ha för anställningen föreskriven utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig. Som specialpedagog hos oss ska du bedriva ett arbete som sätter elevens lärande i centrum. 

Din inställning till uppdraget ska vara lösningsinriktat och du ska ha eleven i fokus. Ditt engagemang och din tydlighet i den roll du har är av stor vikt för arbetsgivaren då du antar uppdraget. I arbetet är samverkan med rektor, övriga pedagoger, samt elevhälsopersonal en viktig del, vilket ställer krav på god samarbetsförmåga.

Vi fäster mycket stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor

Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsperioden. 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Lön enligt 2024 års lönesättning
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Säffle
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/161
Kontakt
  • Emil Wallin, 0533681180
Facklig företrädare
  • Sveriges Lärare, 0533-681822
Publicerat 2023-11-07
Sista ansökningsdag 2023-12-06

Dela länkar