MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN

 

Som anställd på miljö- och byggförvaltningen får du vara med och

bidra till miljö- och samhällsnytta. Att vara behjälplig i arbetet med att skydda vår miljö och de människor och djur som lever i den, god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö.

Miljö- och byggförvaltningens ansvarsområde styrs bland annat av plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagen och flera andra lagar, förordningar och föreskrifter.

Läs mer nedan om hur det är att jobba hos oss!

FÖLJ OSS

HUR ÄR DET ATT JOBBA HOS OSS?

Vi är en mindre förvaltning som jobbar nära varandra. Här finns många olika yrken med varierande arbetsuppgifter. Inom miljö- och byggförvaltningen arbetar idag 11 heltidsanställda och en energi och klimatrådgivaren som jobbar halvtid i Säffle. Inom miljö- och byggförvaltningen jobbar vi för en bra byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö. Vi handlägger bygglovsansökningar om att bygga nytt, bygga till, underhålla eller riva byggnader samt gör tillsyn inom miljöskydd och hälsoskydd. Vi ger också råd och tips om hur du kan minska din energianvändning och ta större klimat- och miljöhänsyn. Det kan handla om allt ifrån hur du sänker din elförbrukning till vilket värmesystem som passar din fastighet bäst.

Fördelen med att jobba i en liten förvaltning är närheten till varandra och att många frågor kan avgöras direkt på förvaltningen vilket kan betyda snabbare handläggning. Vi har många spännande yrkesroller som till exempel stadsarkitekt, planhandläggare, mätningsingenjör, miljö- och hälsoskyddsinspektör, livsmedelsinspektör och energi- och klimatrådgivare.

SÖK LEDIGA JOBB

Lärare till Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

Barn- och utbildningsförvaltningen, Herrgårdsgymnasiet, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-27


Lärare 4-6 Värmlandsbro skola

Barn- och utbildningsförvaltningen, Värmlandsbro skola, Värmlandsbro skola
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Barnskötare tillsvidare förskolan Annelund

Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskolan Annelund, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-24


Leg. arbetsterapeut

Socialförvaltningen, Hemsjukvård, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-07-11


Gruppledare till bemanningsenheten hos Säffle kommun

Kommunstyrelsen, HR-enheten, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Rekryterare till bemanningsenheten hos Säffle kommun

Kommunstyrelsen, HR-enheten, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Bemanningsplanerare till Säffle kommun

Kommunstyrelsen, HR-enheten, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-20


Kvalificerad kommunsekreterare med intresse av digitalisering

Säffle kommun, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-17


Lärare till särskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen, Höglundaskolan, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-16


Förskollärare 100%

Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskolan Annelund, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-06-18


Sjuksköterska till Säffle kommun

Socialförvaltningen, Hemsjukvård, Säffle
Sista ansökningsdatum 2021-07-26


 

 

 

 

Säffle kommun

Kanaltorget 1

661 80 Säffle

E-post: kommun@saffle.se

Telefon: 0533 - 68 10 00