KULTURFÖRVALTNINGEN

 

Kulturförvaltningen i Säffle kommun vill uppmuntra och initiera kulturella verksamheter som medverkar till att göra Säffle till en attraktiv stad att leva och verka i. Kulturförvaltningen i Säffle består av kulturkansliet, Biblioteket, Ungdomens Hus, Medborgarhuset, Kulturskolan och Sagabiografen. Förvaltningen stödjer och samverkar med Säffle kommuns kulturföreningar, hembygdsföreningar och studieförbund. Föreningslivet är en viktig aktör för ett rikt och varierat kulturutbud i kommunen och engagerar många invånare.

Söker du ett kreativt och serviceinriktat jobb där mötet med människor och kulturfrågor står i fokus är det här platsen för dig.

 

FÖLJ OSS

 

 

KULTURKANSLIET

Kulturkansliet arbetar med nämndärenden och strategiska frågor. Kulturkansliet tar initiativ till arrangemang och utställningar för olika målgrupper i Säffle kommun och ser genom samarbeten till att förankra dessa initiativ på bred front.
Kulturkansliet jobbar med offentlig gestaltning i kommunen och ansvarar för kommunens konstsamling. Här arbetar kulturchef, kultursamordnare och kulturassistent.

 

 

BIBLIOTEKET

Bibliotekets verksamhet styrs av biblioteklagen och den lokala biblioteksplanen. Biblioteket består av huvudbiblioteket och bokbussen. Biblioteket, som ligger strategiskt på Kanaltorget, är öppet 6 dagar i veckan och bokbussen besöker hela Säffle kommun. Här arbetar bibliotekschef, bibliotekarier, biblioteksassistenter och bokbusschaufförer.

 

 

MEDBORGARHUSET

Medborgarhuset har ett uppdrag att tillhandahålla lokaler för scenframträdanden, dans och föreningsaktiviteter. Salongen rymmer drygt 450 åskådare och Rotundan används för såväl dans, föreläsningar, musikarrangemang som bingo och mässor. Medborgarhuset har också ett kök med fullständiga rättigheter som serverar mat vid större bokningar och i samband med SäffleOperans föreställningar eller andra tillställningar. Här arbetar verksamhetsledare för administratörer och vaktmästare.

 

 

SAGABIOGRAFEN

Säffles biograf invigdes 1920 och har sedan dess varit en viktig mötesplats i Säffle. Film gör sig bäst på bio är det många som hävdar och Sagabiografen vill ge besökarna upplevelser genom att erbjuda de senaste och bästa filmerna för barn, unga och vuxna. På Saga kan man också uppleva opera genom livesändningar från Metrolpolitan Opera i New York men även andra aktuella livesändningar som flyttar in den stora världen i den anrika biografen. Här jobbar en samordnare och en biografvaktmästare.

 

 

UNGDOMENS HUS

Verksamheten på Ungdomens Hus vänder sig till ungdomar i åldern från 13 - 20 år. Verksamheten består av dels öppen verksamhet (fritidsgårdsverksamhet) och dels intresseverksamhet. Intresseverksamheten sker antingen i Ungdomens Hus egen regi eller i samvekan med andra organisationer. Ungdomens Hus, den öppna verksamheten, har öppet på kvällstid 5 dagar i veckan. Förutom eftermiddags- och kvällsverksamhet arbetar personalen med uppsökande verksamhet på högstadiet och gymnasieskolan. Här arbetar, verksamhetsledare och fritidspedagoger/ungdomscoacher.

 

 

KULTURSKOLAN

Genom kulturskolan erbjuds barn och unga i Säffle kommun möjlighet att prova på olika kulturyttringar. Här finns pedagoger som undervisar i dans, i musikstudio och film samt i en rad olika instrument, bl a fiol, slagverk, gitarr, blåsinstrument och piano. I kulturskolan kan eleven få individuell undervisning eller i ensembler, dansgrupper eller orkester. Här arbetar verksamhethetsledare och kulturskolepedagoger.

SÖK LEDIGA JOBB INOM KULTURFÖRVALTNINGEN

För tillfället finns inga lediga tjänster

 

 

 

 

Säffle kommun

Kanaltorget 1

661 80 Säffle

E-post: kommun@saffle.se

Telefon: 0533 - 68 10 00